Rekrutacja do drugiej części projektu

62760187_1-Zdjecie-Specjalista-ds-rekrutacji-kurs-rekrutacja-selekcja-do-pracy-szkolenie-rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację uczestników drugiej części projektu- czyli uczniów klasy II D. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o złożenie do koordynatora projektu pisma o następującej treści:

Zgłaszam chęć przystąpienia do projektu „Mobilność szansą na lepszy start" imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego ucznia i rodzica, własnoręczny podpis- pismo formatu A 4 napisane na komputerze. Dodatkowo prosimy w piśmie tym opisać w punktach swoją aktywność w szkole w roku szkolnym 2010/2011 (np. udział w konkursach, akademiach itp.) Dokument ten należy złożyć do dnia 16 września (piątek).

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 15

Ilość miejsc: 16

 

Zasady: Po wyłonieniu 16 uczestników z największą ilością punktów projektu zostaną również wybrane 3 osoby do tzw. listy rezerwowej czyli te które uzyskają największą liczbę punktów i w procesie rekrutacji znaleźli się na 17, 18, 19 miejscu.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku uczniów znajdujących się na końcowych pozycjach listy pod uwagę brane będzie opinia wychowawcy klasy. Komisja przeprowadzi rekrutację i ogłosi wyniki do dnia 23 września 2011 (piątek). Wyniki zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej oraz ukażą się na stronie internetowej.

 

W zakładce do pobrania ukażą się wkrótce zasady rekrutacji do ściagnięcia.

KALENDARIUM PROJEKTU


ERASMUS +

EU_flag-Erasmus.jpg

 

NASI PATRNERZY

LOGO-WEB 

logo-training.jpg

nasi_partnerzy_www.etnmanagement.eusistematurismolangen.pnglogo

NASZA SZKOŁA


ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK

Logowanie