Konkurs

KMidi-Pyreneesonkurs na prezentację multimedialną w języku francuskim i polskim na temat regionu Midi-Pyrénées

Konkurs adresowany jest do uczestników projektu „Mobilność szansą na lepszy start”. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu prezentacji multimedialnej w języku francuskim i polskim (jedna prezentacja) o regionie, w któym odbywać będzie się staż. Prezentacja powinna zawierać informacje na temat kultury, geografii, atrakcji turystycznych i inne ciekawostki.

 

Wymogi techniczne:


- pracę należy stworzyć indywidualnie- prezentacja nie powinna trwać dłużej niż
5 minut i powinna mieć automatyczne ustawienie zmiany slajdów

-prezentację należy dostarczyć osobiście na płycie CD lub DVD wraz z imieniem
i nazwiskiem

 

Ocenie podlegać będą:
- jakość i poprawność zawartych informacji
- ciekawy sposób przedstawienia regionu i oryginalność prezentacji

Termin oddawania prac mija 7 października 2011

Dodatkowych informacji udziela Pani Magdalena Geniusz-Starostka

Zapraszamy!!!

KALENDARIUM PROJEKTU


ERASMUS +

EU_flag-Erasmus.jpg

 

NASI PATRNERZY

LOGO-WEB 

logo-training.jpg

nasi_partnerzy_www.etnmanagement.eusistematurismolangen.pnglogo

NASZA SZKOŁA


ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK

Logowanie