O PROJEKCIE

 

Zespół Szkół Ekonomicznych rozpoczął realizację projektów mobilnościowych w 2011 roku jako pierwsza szkoła w powiecie radomszczańskim. Początkowo staże zagraniczne skierowane były do uczniów Technikum Hotelarstwa i Technikum Obsługi Turystycznej. Od 2012 roku w praktykach zagranicznych biorą udział również uczniowie Technikum Ekonomicznego, którzy odbywają staże w niemieckich przedsiębiorstwach. W 2016 skierowaliśmy nasze staże dla ucnziów wszystkich zawodów jakie oferuje nasza szkoła.

Obecnie zespół zarządzający projektem to autor projektu i koordynator: Magdalena Geniusz-Starostka, zastępca koordynatora Mirosława Łukaszewska, wicedyrektor szkoły Marzena Sommerfeld. 

 

Kilka słów o aktualnym projekcie:

Zespół Szkół Ekonomicznych po raz kolejny realizuje projekt mobilnościowy przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ . Tym razem projekt „Mobilność poszerza horyzonty”, autorstwa nauczycielki i koordynatorki całego przedsięwzięcia Magdaleny Geniusz-Starostki, otrzymał dofinansowanie w wysokości 150.000 euro. 

W ramach zaplanowanych działań odbędzie się 5 wyjazdów na staże zagraniczne dla uczniów wszystkich zawodów jakie oferuje szkoła. Będą to dwutygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji. Projekt potrwa dwa lata a każdorazowy wyjazd poprzedzony będzie przygotowaniami językowymi, pedagogicznymi i kulturowymi.

 


 

Opis projektu "Mobilność kluczem do sukcesu":

31 grudnia 2016 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w ramach programu Erasmus+. Projekt "Mobilność kluczem do sukcesu" jest realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych przez 20 miesięcy, czyli aż do sierpnia 2018. W ramach naszych działań odbęda się 4 wyjazdy zagraniczne na staże zawodowe dla 80 uczniów naszej szkoły. Po raz pierwszy jest to przedsięwzięcie skierowane dla uczniów wszystkich zawodów. W 2017 roku odbęda się 3 wyjazdy zagraniczne do Włoch dla uczniów w zawodach Technik Ekonomista, Technik Cyfrowych Procesów Graficznych, Fototechnik i Technik Handlowiec.  W 2018 planujemy staż dla uczniów w zawodzie Technik Hotelarstwa do Francji. Na rezalizacje tego przedsięwzięcia ZSE otrzymało 197 772 euro wsparcia finansowego Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”. Jest to największe w województwie łódzkim dofinansowanie dla placówki edukacyjnej w edycji programu Erasmus + w 2016 roku.


Opis projektu z 2016 w ramach programu POWER:
W 2016 w projekcie udział wzięło łącznie 32 uczniów.  16 uczniów Technikum Ekonomicznego wzięło udział w 2 tygodniowym stażu w Niemczech, a 16 uczniów Technikum Hotelarstwa wyjechało na 4 tygodniowy staż do Francji. Każdorazowo wyjazdy poprzedzone były licznymi przygotowaniami, takimi jak: kurs językowy, spotkania, konkursy, zajęcia kulturowe i pedagogiczne oraz spotkania z uczestnikami poprzednich edycji naszych  projektów.

 

Opis naszego pierwszego projektu 2011-2012:

Nasz projekt skierowany jest do uczniów klas hotelarskich i turystycznych Zespołu Szkół Ekonomicznych. Jego cel jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży uczestniczącej w projekcie, czyli rozwijanie umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach o wysokim standardzie i wymiarze europejskim. Projekt został opracowany wspólnie przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Institut Saint Christophe i pracodawców francuskich, u których odbywać będą się staże. Swój udział w kształcie projektu i opracowywaniu programu praktyk mieli również pracodawcy z branży turystyczno-hotelarskiej z terenu powiatu radomszczańskiego.


Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu działalności przedsiębiorstw hotelarsko-turystycznych podczas 4- tygodniowych praktyk we Francji przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych - Technikum Hotelarstwa i Technikum Obsługi Turystycznej.


Kolejnym celem jest utrwalenie i przećwiczenie w praktyce już posiadanych umiejętności zawodowych w wymiarze europejskim oraz zapoznanie się z francuskimi standardami prowadzania obiektów turystyczno-hotelarskich poprzez poznanie sposobów prowadzenia i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych, restauracji, hoteli i pensjonatów we Francji.


Udział w projekcie jest dla uczestników szansą na pokonanie stereotypów i zdobycie doświadczenia, które ułatwi im poruszanie się po europejskim rynku pracy oraz zachęci ich do mobilności w celu nabycia umiejętności jakimi charakteryzuje się wartościowy pracownik w ich branży czyli doświadczenie i znajomość języka obcego.


Praktyki zorganizowane będą we współpracy z Institut St Christophe placówką zawodową w miejscowości Masseube na południu Francji. Szkoła ta odpowiedzialna jest za organizację miejsc i przebieg stażu w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych. Są to niewielkie regionalne przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w przyjmowaniu stażystów w tym zagranicznych, które na co dzień współpracują z Institut St Christophe.


Realizacja projektu składać będzie się z 3 etapów, przygotowanie uczniów do wyjazdu, odbycie praktyki zawodowej, ewaluacja i upowszechnianie naszych działań w środowisku lokalnym. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pomysłodawca i autor projektu Magdalena Geniusz-Starostka- nauczyciel języka francuskiego i przedmiotów turystyczno-hotelarskich.

 

DSC00541

Koordynacją projektu wraz z Panią Magdaleną Geniusz-Starostką zajmuje się Wicedyrektor szkoły Pani Marzena Sommerfeld.


O przebiegu projektu będziemy na bieżąco informować w aktualnościach.

KALENDARIUM PROJEKTU


ERASMUS +

EU_flag-Erasmus.jpg

 

NASI PATRNERZY

LOGO-WEB 

logo-training.jpg

nasi_partnerzy_www.etnmanagement.eusistematurismolangen.pnglogo

NASZA SZKOŁA


ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK

Logowanie