O SZKOLE

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku jest jedną 
z najstarszych szkół średnich w mieście. Jej rodowód sięga września 1924 roku.
ekonomik
W chwili obecnej do naszej szkoły uczęszcza ponad 500 uczniów, są to w większości mieszkańcy powiatu radomszczańskiego. Aktualnie dyrektorem szkoły jest Pani Małgorzata Kołodziejska, a zastępcą Pani Marzena Sommerfeld.

 

 Profile kształcenia w naszej placówce to:
technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik cyfrowych procesów graficznych, technik handlowiec i fototechnik


Szkoła jest placówka publiczną, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe
w Radomsku.

Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w róznych przedsiębiorstwach zwiazanych ze swoim profilem kształcenia.  Nauczyciele przedmiotów zawodowych mają doświadczenie w przygotowywaniu i koordynowaniu staży w II i/lub III klasie. Jest to wykwalifikowana kadra przygotowująca uczniów do zdobycia zawodu.
Obraz_1

W 2007 roku nauczyciel języka francuskiego i przedmiotów zawodowych Pani Magdalena Geniusz-Starostka rozpoczęła współpracę z Funduszem Współpracy polsko-francuskiej co zaowocowało organizacją wakacyjnych praktyk dla 6 uczniów klas hotelarskich we Francji. Praktyki odbyły się dwukrotnie w 2007 i 2008 roku. Doświadczenie, które uczniowie zdobyli było niezwykle ważne dla ich późniejszego startu w życie zawodowe.

Od 2011 roku szkoła organizuje również praktyki poza Radomskiem, m.in. w Kołobrzegu, Rumi, Katowicach, Częstochowie.

W naszej szkole podejmowanych jest wiele działań mających na celu zapewnienie uczniom wysokiego poziomu nauczania, ale również rozwój ich zainteresowań. Uczniowie klas hotelarskich i turystycznych dwukrotnie realizowali projekt eTwinning. Jest to program który zakłada europejską współpracę między szkołami za pomocą Internetu. Nasza szkoła ma również podpisana umowę o współpracy z Institut St Christophe we France na realizację projektów o zasięgu europejskim, w tym praktyk zawodowych dla uczniów i absolwentów. Od 2010 roku należymy również do projektu Klas frankofońskich. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach, np. w marcu 2011 uczennica Technikum Hotelarstwa dostała się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w 2014 dwie uczennice dostały się do finału tej samej oplimpiady.

Więcej o naszej szkole można dowiedzieć się wchodząc na stronę: http://zseradomsko.edu.pl/

Zapraszamy!

KALENDARIUM PROJEKTU


ERASMUS +

EU_flag-Erasmus.jpg

 

NASI PATRNERZY

LOGO-WEB 

logo-training.jpg

nasi_partnerzy_www.etnmanagement.eusistematurismolangen.pnglogo

NASZA SZKOŁA


ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK

Logowanie